Stress

Flere og flere mennesker oplever for tiden, at de rammes af stress i forbindelse med deres arbejde og/eller privatliv. Årsagen til stress er ofte, at man gennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til en, hvad enten de kommer fra en selv eller fra omverden. Er det kun i en kortere, akut periode, at man er udsat for stress, vil krop og psyke kunne restituere sig, når der atter er mere rolige betingelser i ens liv. Men fortsætter stresspåvirkningen over længere tid, hvor summen af de enkelte belastninger konstant overstiger ens kompetencer, vil det påvirke både krop og psyke i en mere negativ, kronisk retning. For nogle sker dette i så alvorlig grad, at de må sygemeldes i kortere eller længere tid. Stress kan for en del mennesker også blive en udløsende faktor for endnu alvorligere tilstande såsom angst og depression. Stress viser sig som både fysiske og psykiske symptomer. Du lider formentligt af stress, hvis du over en længere periode oplever problemer med nogle af eller alle følgende symptomer:

Fysiske symptomer på stress:

 • Træthed
 • Muskelspændinger, hovedpine og migræne
 • Brystsmerter
 • Hjertebanken
 • Åndedrætsbesvær
 • Svimmelhed
 • Rysten på hænderne
 • Manglende appetit
 • Maveproblemer som f.eks. diarré, forstoppelse, smerter
 • Hyppige infektionssygdomme som f.eks. forkølelse og  halsbetændelse

 

Psykiske symptomer på stress:

 • Søvnproblemer
 • Rastløshed og/eller indre uro
 • Irritabilitet og utålmodighed
 • Hukommelsesproblemer
 • Koncentrationsvanskeligheder
 • “Tankemylder”
 • Temperamentsudsving (aggresivitet, gråd)
 • Humørsvingninger
 • Manglende sexlyst
 • Manglende glæde
 • Tendens til at isolere sig fra familie, venner, kolleger
 • Følelser af utilstrækkelighed
 • Angst
 • Depression

Disse symptomer skal tages alvorligt og peger på nødvendigheden af, at du får akut hjælp til at håndtere din stress-skabende livssituation, hvad enten det drejer sig om dit arbejds- og/eller privatliv. Sammen med en psykolog vil du kunne afdække årsagerne til din stress, foretage nødvendige ændringer af dine prioriteringer og eventuelt omlægge (dele af) af din hverdag med større fokus på og hensyn til dit fysiske og psykiske helbred. En meget vigtig del af behandlingen er støtte til at blive bedre til at aflæse og reagere på kroppens advarselssignaler og dermed stå bedre rustet ved fremtidige stressprovokerende situationer.

Jeg er måske ikke gået den vej, jeg havde tænkt mig at gå, men jeg tror, at jeg er endt der, hvor jeg havde tænkt mig at ende. – Douglas Adams
Every blade of grass has its Angel that bends over it and whispers,”Grow, grow”