Psykolog Vibeke Svane

Autoriseret psykolog, cand.psych.aut. Vibeke Svane

Selvstændig praktiserende autoriseret psykolog – uddannet som psykolog (cand.psych.) ved Københavns Universitet. Ud over mit terapeutiske virke arbejder jeg også som forfatter, foredragsholder og forelæser. Blandt andet har jeg forelæst på Folkeuniversitetet ved Københavns Universitet og har fået udgivet videnskabelige arbejder i Danmark og udlandet – herunder et kapitel i bogen ”Mønsterbrud i opbrud”. Herudover har jeg i en længere årrække været ansat som ekstern lektor i medicinsk psykologi ved Københavns Universitet.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening (DP).

Nogle af mine specialeområder er krise, stress, angst, depression og personlig samt åndelig udvikling og vækst. Jeg har mangeårig erfaring med behandling af voksne og unge indenfor bl.a. disse nævnte områder.

Min terapeutiske indfaldsvinkel bygger på forskellige af psykologiens retninger – blandt andet psykodynamisk, kognitiv og eksistentialistisk teori og metode. Hvor det er relevant for terapien, benytter jeg mig også af mindfulness (optræning af evnen til at kunne slippe sine bekymringer om fremtiden, fortrydelser over fortiden og til at kunne være til stede i nuet).

Det er vigtigt for mig at møde min klient så accepterende, rummende og støttende som overhovedet muligt. Jeg prøver at skabe et rum og en relation baseret på nærvær, tillid, anerkendelse og respekt. Og arbejder bl.a. med støttende, indsigtsgivende og frigørende samtaleterapi, der tillader mennesker at overvinde indre og/eller ydre begrænsninger. Det er min overbevisning, at hvert enkelt menneske selv indeholder svarene/løsningen på det, de søger. En af mine vigtigste roller er sammen med min klient at finde nøglen til disse svar og løsninger.

Når tiden tillader det, udtrykker jeg mig også kunstnerisk – blandt andet i form af portrættegning, hvor jeg forsøger at indfange og vise det enkelte menneskes indre skønhed igennem de ydre træk.


Når du følger din lykke, vil døre åbne sig der, hvor du ikke ville have troet, at der var døre og hvor der ikke ville være en dør for nogen andre– Joseph Campbell