Oplever du, at livet er en kamp og at det handler mere om at overleve end at leve?

Undrer du dig over forskellen på, hvordan dit liv er og hvordan du troede og håbede, at det skulle blive ?

Føler du dig ofte trist, rådvild, fastlåst, måske endda fortabt og uden mulighed for selv at ændre på tingene ? Eller oplever du, at tingene har det med at gentage sig og du igen og igen befinder dig i samme uløselige situation – personligt eller arbejdsmæssigt?

Går du alene med dét, der fylder, fordi det er for svært at dele med din familie og dine venner ?

Ønsker du at åbne døren til et bedre og mere givende liv ?

Samtaler med en psykolog kan hjælpe med til at skabe nøglen til et sådant liv – uanset hvilke udfordringer eller vanskeligheder, du står med og hvor håbløst det hele føles. Denne hjemmeside er et indblik i den hjælp, du kan få hos mig – hvad jeg tilbyder og hvem jeg er som menneske og psykolog.

Velkommen.

Vibeke Svane

Svane2

Problematikker

Når livet gør ondt, kan det komme til udtryk på forskellige måder i form af varierende symptomer. Nogle gange er årsagen til ens smerte åbenlys, andre gange er det ikke muligt at pege på en tydelig årsag. Uanset om du ved, hvad der har udløst dine symptomer eller ej, vil samtaler med en psykolog give dig indblik i de grundlæggende problemer og hermed bane vejen for et lettere og mere givende liv helt eller delvis fri for de tidligere symptomer.

Psykoterapi

Psykoterapi er en samtaleform, der i en tryg og støttende ramme hjælper dig med at få indsigt i og forståelse for dine tanker, følelser og handlemønstre. Sammen med en psykolog kan du undersøge, hvad det er, der hindrer dig i at leve det liv, du ønsker at leve og dermed få mulighed for at ændre de mønstre, der påvirker dig og dit liv negativt. Via den terapeutiske proces vil du få kontakt til de indre ressourcer, som ethvert menneske besidder og hermed kunne skabe et bedre liv for dig selv og dine.

Metode

Hvilken behandlingsmæssig metode terapien vil basere sig på, er afhængig af din problem-stilling og dine ønsker for din terapeutiske proces. Vores samtaler vil have fokus på det, der forhindrer dig i at leve det liv, som du ønsker. Her vil et konstruktivt udgangspunkt være at undersøge de aktuelle problematiske situationer, som du støder på i din hverdag. Samtalerne vil basere sig på psykodynamisk, kognitiv og eksistentiel teori og metode, hvor også mindfulness inddrages, når det skønnes relevant.

Om mig

Psykoterapi er en samtaleform, der i en tryg og støttende ramme hjælper dig med at få indsigt i og forståelse for dine tanker, følelser og handlemønstre. Sammen med en psykolog kan du undersøge, hvad det er, der hindrer dig i at leve det liv, du ønsker at leve og dermed få mulighed for at ændre de mønstre, der påvirker dig og dit liv negativt. Via den terapeutiske proces vil du få kontakt til de indre ressourcer, som ethvert menneske besidder og hermed kunne skabe et bedre liv for dig selv og dine.