Når et par får børn og bliver til en familie vil de ofte stå over for nye udfordringer, som kan udvikle sig til problemer. Der kan blandt andet være tale om:

  • Oplevelsen af tab af frihed gennem at være blevet den primært ansvarlige for et andet levende væsen
  • Modsætninger mellem moderens og faderens holdninger til børneopdragelse
  • Konflikter med barnet – f.eks. trodsalder, teenage-problematikker (påklædning, fester, alkohol-forbrug, kærester, økonomi osv)
  • Søskende-konflikter
  • Barnets skole og kammerater – f.eks. lektielæsning, uenighed med lærere, indlæringsvanskeligheder, ordblindhed og mobning
  • Forskellige former for fysisk sygdom hos barnet
  • Forskellige former for udviklingsforstyrrelser hos barnet – f.eks. ADHD, Aspergers syndrom, andre autismeformer
  • Angst, depression, spisevægring, tvangstanker/tvangshandlinger, cutting og andre psykiske problemer hos barnet

Gennem rådgivning og støtte hos en psykolog vil de enkelte medlemmer af familien og/eller den samlede familie kunne opnå en indsigt i og erkendelse af problemernes baggrund og herved åbne op for nye og mere konstruktive handlemuligheder og løsninger. En familiekonsultation varer 75 min. og koster 1.800,00 kr.