Bemærk: Jeg tager ikke imod lægehenvisning.

Individuel konsultation:

Privatbetalende: 55 minutter – 950,00 kr.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark og hører din problemstilling ind under én af de årsager, der kan give en henvisning fra din læge, er du pr. 1.1.2020 berettiget til 300,00 kr. per session i tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Dette tilskud vil du være berettiget til at få hos mig, også selvom du altså ikke kan benytte dig af din lægehenvisning. Der vil i så tilfælde blive tillagt et mindre administrationsgebyr (30,00 kr.), der dækker den elektroniske indberetning til Sygeforsikringen Danmark.

For klienter henvist af stat eller kommune eller hvor betalingen dækkes helt eller delvist af arbejdsgiver eller forsikring følges gældende takst ifølge Dansk Psykologforening: 55 minutter – 950,00/1.100,00 kr.

Par-konsultation: 60 minutter – 1.300,00 kr. Er en eller begge af Jer medlemmer af Sygeforsikringen Danmark, kan I evt. være berettiget til tilskud på samme måde som beskrevet under “Individuel konsultation” – se ovenfor. Der vil i så tilfælde blive tillagt et mindre administrationsgebyr (30,00 kr.), der dækker den elektroniske indberetning til Sygeforsikringen Danmark.

Familierådgivning: 75 minutter – 1.500,00 kr.

Individuel supervision: 60 minutter – 1.150,00 kr.

Gruppesupervision: 60 minutter – 1.500,00 kr.

Betaling sker kontant eller via mobilepay efter hver konsultation. Har du en sundhedsforsikring eller betaler din arbejdsgiver/kommune, afregnes der som regel direkte mellem forsikringsselskabet/din arbejdsgiver/kommune og mig via faktura efter endt behandling.

Afbud skal meddeles telefonisk (via opkald eller sms) eller via e-mail senest kl. 14.00 dagen før aftalt konsultation. Der betales fuld takst ved afbud efter dette tidspunkt og ved udeblivelse fra aftalt konsultation.

Hvor mange konsultationer et forløb består af er meget individuelt og afhænger af din problemstilling og dine ønsker for den terapeutiske proces. For nogle vil 2 – 3 samtaler være tilstrækkelig til at give den indsigt, der behøves for konstruktivt at ændre på årsagen til samtalerne – mens andre vil have brug for og ønske et mere længerevarende forløb.

Bemærk: Jeg tager ikke imod lægehenvisning, da jeg ikke har overenskomst med Sygesikringen.          Du kan ikke bruge en lægehenvisning hos alle psykologer, da der kun må være et begrænset antal psykologer inden for hver region med et såkaldt ydernummer (aftale med Sygesikringen om at modtage klienter med henvisning fra læge og tilskud fra den offentlige sygesikring).

Tavshedspligt                                                                                                                                                                                Jeg har tavshedspligt, så alt, hvad vi taler om, er fortroligt.

Foredrag: Længden vil afhænge af emnet – typisk 1 til 1,5 time. Kontakt mig for nærmere oplysning af pris mm.