Priser

Bemærk: Jeg tager ikke imod lægehenvisning.

Priser per 1.1.2023:

Individuel konsultation: 55 minutter – 1.150,00 kr.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark og hører din problemstilling ind under én af de årsager, der kan give en henvisning fra din læge, er du berettiget til tilskud til psykologhjælp fra Sygeforsikringen Danmark. (Pr. 1.1.2023 er tilskuddet per samtale for medlemmer mellem 16 og 25 år 450,00 kr. og for medlemmer fyldt 26 år og derover 300,00 kr.). Er du under 27 år kan du uafhængig af din problemstilling modtage 300,00 kr. i tilskud per samtale. For at du kan få tilskuddet, kræver Sygeforsikringen Danmark, at jeg elektronisk indberetter samtalerne til Sygeforsikringen Danmark, hvilket jeg tager et mindre  administrationsgebyr for (30,00 kr.).

For klienter henvist af stat eller kommune eller hvor betalingen dækkes helt eller delvist af arbejdsgiver eller forsikring: 55 minutter – 1.300,00 kr.

Par-konsultation: 60 minutter – 1.500,00 kr. Er en eller begge af Jer medlemmer af Sygeforsikringen Danmark, kan I evt. være berettiget til tilskud på samme måde som beskrevet under “Individuel konsultation” – se ovenfor. Der vil i så tilfælde blive tillagt et mindre administrationsgebyr (30,00 kr.), der dækker den elektroniske indberetning til Sygeforsikringen Danmark.

Familierådgivning: 75 minutter -1.900,00 kr.

Individuel supervision: 60 minutter – 1.900,00 kr.

Gruppesupervision: 60 minutter – 2.500,00 kr.

Betaling sker kontant eller via mobilepay 53602 SvanePsykologi efter hver konsultation.

Har du en sundhedsforsikring eller betaler din arbejdsgiver/kommune, afregnes der i nogle tilfælde direkte mellem forsikringsselskabet/din arbejdsgiver/kommune og mig via faktura efter endt behandling. I nogle tilfælde betaler du selv og får derefter beløbet refunderet via din egen kontakt til dit forsikringsselskab/din arbejdsgiver.

Afbud skal meddeles telefonisk (via opkald eller sms) eller via e-mail senest kl. 14.00 dagen før aftalt konsultation. Der betales fuld takst ved afbud efter dette tidspunkt og ved udeblivelse fra aftalt konsultation.

Hvor mange konsultationer et forløb består af er meget individuelt og afhænger af din problemstilling og dine ønsker for den terapeutiske proces. For nogle vil 2 – 3 samtaler være tilstrækkelig til at give den indsigt, der behøves for konstruktivt at ændre på årsagen til samtalerne – mens andre vil have brug for og ønske et mere længerevarende forløb.

Bemærk: Jeg tager ikke imod lægehenvisning, da jeg ikke har overenskomst med Sygesikringen. Du kan ikke bruge en lægehenvisning hos alle psykologer, da der kun må være et begrænset antal psykologer inden for hver region med et såkaldt ydernummer (aftale med Sygesikringen om at modtage klienter med henvisning fra læge og tilskud fra den offentlige sygesikring). De psykologer, der har aftale med Sygesikringen, kan du finde her: www.psykologeridanmark.dk

Tavshedspligt                                                                                                                                                                                Jeg har tavshedspligt, så alt, hvad vi taler om, er fortroligt.

Foredrag: Længden vil afhænge af emnet – typisk 1 til 1,5 time. Kontakt mig for nærmere oplysning af pris mm.

Jeg er måske ikke gået den vej, jeg havde tænkt mig at gå, men jeg tror, at jeg er endt der, hvor jeg havde tænkt mig at ende. – Douglas Adams
Every blade of grass has its Angel that bends over it and whispers,”Grow, grow”