Jeg afholder foredrag indenfor blandt andet følgende områder/emner:

  • “Mønsterbryder – omkostninger og gevinster”
  • “Psykisk vold i relationer og voldens konsekvenser”
  • “Autismespektrumforstyrrelse – hvad vil det sige?”