Individuel terapi kan være hjælpsomt ved problematikker som:

 • Akutte kriser
 • Stressbehandling
 • Mobning / chikane / stalking
 • Livskriser (ofte uforklarlige følelser og oplevelser af f.eks. tomhed, ensomhed, meningsløshed, håbløshed, opgivenhed, manglende tro på, at livet har noget godt at byde på)
 • Depression og modløshed
 • Angst og fobi
 • Tvangstanker/tvangshandlinger
 • Sorg og tab
 • Livsskift/tab af hidtidig mening med livet (f.eks. når børnene flytter hjemmefra, at blive ældre, at gå på pension)
 • Efterfødselsreaktioner
 • Selvværd og selvtillidsproblemer
 • Selvmordstanker / selvskadende adfærd
 • Spiseforstyrrelser (f.eks. anoreksi og bulimi)
 • Særligt sensitive
 • Problemer i relationer til andre
 • Voldtægt, vold og overgreb
 • Overgreb i barndommen
 • Destruktive/voldelige parforhold / psykisk terror

At få indsigt i og bearbejde sine problematikker og de mønstre, der har en negativ indvirkning på ens tanker, følelser og handlinger, er en proces, som er og må være unik for hvert enkelt menneske. Varigheden af et individuelt terapiforløb vil derfor være en afspejling af denne proces og samtidig respektfuldt afhænge af, hvor langt/dybt det enkelte menneske ønsker og har behov for at komme i sin egen-udvikling. En konsultation varer 55 minutter og koster 1.025,00 kr.