Psykoterapi – når du ønsker en dyberegående ændring i dit liv

Og den tid kom, da smerten ved at holde knoppen tæt lukket var mere pinefuld end smerten ved at blomstre
– Anaïs Nin

Psykoterapi er en samtaleform, der i en tryg og støttende ramme hjælper dig med at få indsigt i og forståelse for dine tanker, følelser og handlemønstre.

Sammen med en psykolog kan du undersøge, hvad det er, der hindrer dig i at leve det liv, som du ønsker at leve og dermed få mulighed for at ændre de mønstre, der påvirker dig og dit liv negativt. Antallet af samtaler vil afhænge af din problemstilling og dine ønsker for den terapeutiske proces.

At være menneske kan ofte føles som en svær kunst at mestre. Oplevelser af magtesløshed og frustration. Følelser af tomhed, meningsløshed og savn. Tanker om ikke at kunne det, man mener at burde kunne – ikke at være det, man ønsker at være.

Sådanne følelser og tanker bærer man ofte alene – deler ikke med andre – da det tit føles, som var man det eneste menneske i Verden, der ikke magter livet. Denne oplevelse vil ofte medføre yderligere smertelige følelser, som for eksempel ensomhed, skamfuldhed og håbløshed.

Nogle gange kan man se, hvorfor man har det, som man har det. Der er nogle tydelige, ydre årsager til ens mismod. Man har måske været udsat for sygdom, dødsfald, en ulykke, utroskab, skilsmisse, er blevet fyret, svigtet eller lignende og er derfor i krise. Men andre gange kan man ikke pege på en bestemt årsag til ens indre smerte. Og set udefra har man måske mange af de ting, der for mange mennesker kendetegner et godt liv. Et lykkeligt ægteskab, velfungerende børn, en spændende karriere, gode venner og et hyggeligt, stabilt hjem. Så ens tilstand kan nemt opleves som uforklarlig, uforståelig – ja nærmest som at man er utaknemmelig. Men noget er ikke i balance indeni og det går ikke væk, uanset hvor mange gange, man tvinger sig selv til at fokusere på alt det gode, man har og tænke positive tanker.

Baggrunden for disse svære og belastende følelser kan ofte findes i barndommen. Oplevelser af som barn ikke at blive set, hørt, rummet, elsket og forstået sætter spor i et menneske. Sådanne spor kan have mange former. Der kan for eksempel være tale om bestemte mønstre i tanke, følelse og handling, som kan skabe hindringer og problemer for ens livsudfoldelse som voksen. Problemer i ens relationer til sig selv, andre, arbejde, uddannelse og livsmål.

Oplevelsen af at være i krise – om grunden hertil er tydelig eller ej – er som nævnt ofte en ensom oplevelse, som man ikke deler med andre. Måske fordi man mærker et indre eller ydre pres for at leve op til idealet om det perfekte, lykkelige menneske med det perfekte, lykkelige liv. At samtale med en psykolog i en tryg atmosfære kan være en befriende oplevelse, idet det her bliver klart, at man ikke er det eneste menneske i verden, der har det sådan. Og man vil i de rette hænder opleve, at ens tanker og følelser bliver taget alvorligt og respekteret – at selv om det ikke er spor rart at have denne indre tilstand af uro, smerte, ensomhed mm., så er det helt ok og ikke et tegn på, at man er et utaknemmeligt, unormalt, forkælet eller  svagt væsen. Og via den terapeutiske proces vil man kunne opnå indsigt i ens indre liv, lære sig selv, sine behov og sine grænser bedre at kende. Man vil kunne få kontakt til alle de indre styrker og ressourcer, som ethvert menneske besidder. Styrker og ressourcer, som man dog ikke har kunnet se og leve ud på grund af de mønstre, ens tidligere liv har ført en ind i og de smertefulde tanker, følelser og handlemåder, der har været et resultat af disse mønstre. Denne bevidstgørelse af sig selv i en rummelig og anerkendende atmosfære vil via et i en positiv retning ændret selvbillede på forunderlig vis medføre en øget selvrespekt og et betydeligt forbedret selvværd. En måde, man konkret kan se disse ændringer på, er når man f.eks. begynder at vælge anderledes for sig selv i større og mindre sammenhænge. Det kan være at sige nej tak til en familiefødselsdag, hvor man føler behov for hellere at lade op derhjemme, med al den risiko et sådant nej tak indebærer for, at værterne bliver skuffede og vrede (en frygt, som virkeligheden ofte ikke lever op til). Eller det kan være at sige ja til en ny stilling, som vil kunne give spændende udviklingsmuligheder, men som man frygter, man ikke har tilstrækkelige kompetencer til. Disse nye måder at vælge på vil ofte skabe en større balance mellem ens indre væsen og ens ydre liv og give oplevelser af større tilfredshed og livsglæde. At mestre livet føles ikke længere som en kamp, men som noget, man faktisk er ret så god til.

Psykoterapi kan foregå i forskellige rammer/former:

Individuel terapi

Individuel terapi er den optimale terapiform, når du i en tryg atmosfære vil arbejde med dine tanker, følelser og handlemønstre. Du får her et rum, hvor du og din proces er i centrum og du ikke behøver at tage hensyn til andres følelser og reaktioner på det, du fortæller. Skulle det i løbet af processen vise sig gavnligt konkret at involvere vigtige personer i dit liv som f.eks. kæreste, børn, forældre, venner eller kolleger, er dette altid en mulighed, hvis du ønsker det. Og peger din proces på problemstillinger, der direkte relaterer sig til dit parforhold, vil parterapi være en oplagt og konstruktiv ide, som supplement til dit eget individuelle forløb. Læs mere her.

Parterapi

Parterapi er den optimale terapiform, når man ønsker at udforske de tanker, følelser og handlemønstre, der for rigtigt mange mennesker bliver aktiveret af at være i en kærlighedsrelation. Ofte er det nemlig, når vi er med et andet menneske i en sådan kærlighedsrelation, at vi allermest intenst mærker os selv på godt og ondt. Vi mærker her varierende følelser af f.eks. usikkerhed, frygt for at blive forladt/svigtet, jalousi, misundelse, irritation over den andens anderledes behov, interesser og adfærd, oplevelser af at blive kvalt, uenighed om børneopdragelse mm. Her er parterapi en god mulighed for at få indblik i disse følelser, oplevelser og konflikter og skabe redskaberne til fremover mere konstruktivt at håndtere disse. Enten som en forebyggende indsats, inden I udvikler dybere og mere alvorlige problemer mellem jer. Eller som en problemløsende proces, når jeres uenigheder synes uløselige og jeres indbyrdes kommunikation kun fører til yderligere fastlåsning i tilbagevendende konflikter. Læs mere her

Familierådgivning

Familierådgivning er den ideelle terapiform, hvis der i familien opstår gentagende konflikter, som familien ikke kan løse ved egen indsats. At få og opdrage børn kan føles som en stor udfordring og give konflikter mellem forældreparret, hvis der ikke er enighed om grænsesætning mm. Er der tale om en moderne, sammenført familie med “mine”, “dine” og “vores” børn, kan der hurtigt opstå gnidninger mellem de forskellige familiemedlemmer og en velfungerende hverdag kan være svær at etablere og opretholde. I familierådgivningen kan alle familiemedlemmer blive hørt i en rolig og tryg atmosfære, hvor der kan opnås indsigt i konflikternes årsager og findes nye og mere konstruktive måder at håndtere familielivets udfordringer på. Læs mere her

Jeg er måske ikke gået den vej, jeg havde tænkt mig at gå, men jeg tror, at jeg er endt der, hvor jeg havde tænkt mig at ende. – Douglas Adams
Every blade of grass has its Angel that bends over it and whispers,”Grow, grow”