Gruppeterapi til mønsterbrydere på anonym basis

Er du vokset op i en familie præget af vanskelige vilkår, så som forældres alkoholmisbrug, psykisk sygdom, psykisk eller fysisk vold, seksuelt misbrug etc., har du fået en barsk start på livet. Men måske er det på trods af denne alligevel umiddelbart lykkedes dig at vriste dig fri af din families destruktive mønstre – du er måske i gang med din drømmeuddannelse, du rør ikke alkohol og du kunne ikke drømme om at gribe til vold i din omgang med andre. Kort sagt – du tilhører den gruppe, der i daglig tale kaldes for mønsterbrydere – du har brudt med den sociale arv. Så du burde være lykkelig – ihvertfald set udefra. Men sandsynligvis vil du i større eller mindre grad ofte føle dig alt andet end lykkelig og ikke helt vide hvorfor. Du er bestemt ikke den eneste mønsterbryder, der har det på denne måde. For en ting er at bryde nogle ydre mønstre, noget andet er at bryde med de ar, som en svær opvækst har givet på krop og sjæl. Og ofte vil de strategier, du har benyttet, for at kunne lægge barndommen bag dig på paradoksal vis faktisk kunne medvirke til at du mistrives i dit liv. Har du mod på i en gruppe med andre mønsterbrydere at kigge dels på din opvækst og de ar, den har givet dig og dels undersøge de strategier, du har benyttet og benytter dig af, så tilbyder jeg muligheden for dette. Jeg har stor interesse i og erfaring med mønsterbryderområdet og har i en årrække stået for forskellige gruppeforløb af kortere eller længere varighed.

Skulle du være interesseret i at deltage i et sådant gruppeforløb, er du meget velkommen til at henvende dig til mig og høre nærmere om ramme, indhold, sted for afholdelse af gruppesessionerne mm. Prisen for deltagelse er pt. 100,00 kr. per gang. NB.Da det ofte er meget følsomme og sårbare temaer, der arbejdes med i disse gruppeforløb, vil deltagelse kunne finde sted med hensynstagen til ønske om fuld anonymitet.

DER ER I ØJEBLIKKET INGEN LEDIGE PLADSER I GRUPPERNE, MEN DER ER OPRETTET VENTELISTE TIL NÆSTE GRUPPES OPSTART/EVENTUELT LEDIGE PLADSER I DE EKSISTERENDE GRUPPER.