Depression, angst og tvangstanker – voksne

De fleste mennesker kan i større eller mindre omfang rammes af depression, angst og/eller tvangstanker.

Selv om disse tilstande ofte ses som resultatet af belastninger i den aktuelle situation (dødsfald, sygdom, skilsmisse, arbejdsmæssige problemer eller lignende), er der hyppigt tale om, at forhold i personens baggrund og opvækst også spiller en vigtig rolle.

Behandlingen vil derfor ofte rettes mod både håndteringen af den aktuelle, udløsende situation og en afdækning af oplevelser og mønstre i personens barndom og hidtidige voksenliv. Fordelen ved på denne måde at arbejde på flere planer er, at personen ud over at finde en løsning af den helt aktuelle krise, også bliver bedre rustet til mødet med fremtidige udfordringer