Depression, angst og tvangstanker – unge

Mange unge rammes af depression, angst og/eller tvangstanker.

Selv om disse tilstande ofte ses som resultatet af belastninger i den aktuelle situation (for eksempel dødsfald, sygdom, forældres skilsmisse, problemer med skole og/eller venner eventuelt i form af mobning), er der hyppigt tale om, at forhold i den unges øvrige liv også spiller en vigtig rolle.

Behandlingen vil naturligvis rette sig mod håndteringen af den aktuelle, udløsende situation. Men der vil også blive arbejdet med en afdækning af oplevelser og mønstre i den unges mere generelle baggrund. Fordelen ved på denne måde at arbejde på flere planer er, at den unge ud over at finde en løsning af den helt aktuelle krise, også bliver bedre rustet til mødet med fremtidige udfordringer